Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
rakoczi.alt.isk@chello.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap
Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
  • 2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között
  • 2014. április 29. (kedd) 8.000-18.00 óra között
  • 2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

                - óvodai szakvélemény,

                - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

                - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

                - tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában),

                - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

                             - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

                             - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

                             - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-                                     állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes),

  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlása (2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről Szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni (Nk.91.§)