Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
rakoczi.alt.isk@chello.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

 Referenciaintézményi minősítési eljárás során mindkét intézmény két-két "jó gyakorlatával" pályázott a Referincaintézmény minősítés címre. A Rákóczi Ferenc Iskola a kompetencia oktatás témakörben, a Győri Kapui Tagiskola környezeti nevelés témakörben Referenciaintézményi minősítést kapott.

Az erről szóló értesítés itt olvasható:

Értesítjük Önöket, hogy a minősítő testület meghozta a referenciaintézményi minősítési eljárást lezáró pozitív döntését. A minősítő testület határozata és az értékelőlap mellékelten megtekinthető, a felületről letölthető.

A referenciaintézményi minősítés elnyeréséhez gratulálunk!

Intézményük/feladatellátási helyük az értesítést követő 5 munkanapon belül felkerül az Iskolatáska felületén a minősített referenciaintézmények listájára, előkészített bemutatkozó anyaguk nyilvánossá válik.
Javasoljuk, hogy amint erre lehetőség nyílik, töltsék fel a referenciaterület(ek)hez tartozó jó gyakorlataikat az Iskolatáska megújult jógyakorlat-gyűjteményébe, így leendő adaptáló partnereik teljes körű tájékoztatást kaphatnak az Önök által nyújtott szolgáltatásokról! A minősített referenciaintézmények referenciaterületi jó gyakorlatait gyorsított eljárásban publikáljuk az említett felületen: a jó gyakorlatok minősítési eljárásrendjében meghatározott szakmai-tartalmi értékelés mellőzésével, a formai ellenőrzést követően azonnal biztosítjuk a feltöltött anyagok nyilvánosságát. A jó gyakorlatok feltöltésénél a Referenciaintézményi szolgáltatási portfólió jó gyakorlat adaptációs csomagja számára készített szakmai leírások - a szempontrendszer jelentős részének megfeleltethetősége miatt - felhasználhatók.
Minősített referenciaintézményként jogosulttá válnak arra, hogy az Educatio Nkft. által biztosított „Minősített referenciaintézmény” logót hivatalos kommunikációjukban használják. A logó különféle verziói a jelen felületről letölthetők.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a referenciaintézményi minősítési eljárás keretében megszerzett „Minősített referenciaintézmény” cím és minden ehhez kapcsolódó jogosultság határozott időre, a TÁMOP 3.1.1 projekt második szakasz fenntartási időszakának végéig szól.
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel,
Educatio Nkft., Közoktatási Koordinációs Iroda