Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
rakoczi.alt.isk@chello.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig
 
A tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.
 
Az első évfolyamra történő beíratáskor hozni kell:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ha van ilyen a gyermeknek)
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen),
- óvodai szakvélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
- születési anyakönyvi kivonat,
- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, ha van hivatalos okirat,
- TAJ kártya.
 

Intézményünk két első osztályt indít a 2016/17-es tanévben. A programozó osztály mellett, német két tanítási nyelvű osztály indul.

A részletes tájékoztató itt olvasható!