Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
rakoczi.alt.isk@chello.hu

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Tel.:533-383
tagisk@rakoczisuli.hu

 

Címlap

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
  • 2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig
  •  

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent kiírt időpontokegyikében köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és az iskola körzetéhez tartozó utcák listája

 

KÖZLEMÉNY a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:

  • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között,
  • 2017. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között.

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

A hivatalos közlemény itt olvasható!