Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
rakoczi.alt.isk@chello.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az online bejelentkezéseket legkésőbb 2019. április 12. 12 óráig fogadja el az iskola.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent kiírt időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen),
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, ha van hivatalos okirat,
  • TAJ kártya.
  • Rendszeres gyermekvédelmi határozat (amennyiben van)
  • Tartós betegségről igazolás (amennyiben fennáll)

Iskolavezetés

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az iskola hivatalos közleménye itt olvasható!

Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztráció - új lehetőség!

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap