Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
rakoczi.alt.isk@chello.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent kiírt időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen),
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, ha van hivatalos okirat,
  • TAJ kártya.

Iskolavezetés

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az iskola hivatalos közleménye itt olvasható!