Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
igazgato@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával intézményünk, a intézményünk Győri kapui Tagiskolája, részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett  „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című, TÁMOP 3.1.4-09/1. számú  pályázaton.

A pályázati kiírás célja:

  • A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése;
  • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése;
  • A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése; a meglévő szelektív hatások mérséklése;
  • Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.

A nyár folyamán megtörtént a kompetenciaalapú oktatásban alkalmazandó tankönyvek kiválasztása, valamint elvégeztük a pedagógiai munkát segítő taneszközök, módszertani segédkönyvek, IKT alapú oktatást segítő szoftverek megrendelésének előkészületi munkáit.
Kiválasztásra kerültek a folyamatos tájékoztatást segítő kiadványok; július hónaptól kezdve az iskola honlapján állandó jelleggel olvashatók a projektet, annak előrehaladását bemutató segédanyagok. Megtörtént a résztvevő osztályok végső létszámának kialakítása. Elkészült az órarend, amely már figyelembe veszi a pályázat csoportbontásra, és tantárgytömbösítésre vonatkozó előírásait is.

TÁMOP 3.1.4. pályázat 2009/2010-es tanévGyőri Kapui Tagiskola
Osztályok, kompetencia területek, megvalósítandó kötelező elemek

 

Osztály

Létszám

Kompetencia alapú program, programcsomag

Pályázat kötelező elemeinek megvalósítása

2/1

19 fő

Szociális,- életviteli- és környezeti kulcskompetencia terület
C modul

Moduláris oktatás

2/2

15 fő

Matematika kulcskompetencia terület
A modul

 

3/1

18 fő

Szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia terület
A modul

 

5/1

22fő

Matematika kulcskompetencia terület
A modul

Tantárgytömbösített oktatás
II. félév
3-2-1-1-1 óra/ciklus

5/2

16 fő

Szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia terület
A modul

Tantárgytömbösített oktatás
II. félév
3-3-2-1-1 óra/ciklus
Tantárgyi bontás nélküli oktatás (magyar)

6/1

11 fő

Idegen nyelvi kulcskompetencia terület (angol)
B modul

csoportbontás

Továbbképzési terv TÁMOP 3.1.4.
Kompetencia alapú oktatás

 

Képzések megnevezése

Résztvevő pedagógus

1.

Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:
1. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása

6 fő

2.

Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:
2. Kooperatívtanulás

6 fő

3.

A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés

6 fő

4.

Az infokommunikációs technológiák (IKT)

6 fő

5.

SNI A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés (SNI)

2 fő

6.

Mérés-értékelési képzés

1 fő

7.

Menedzsment – képzés:
1. Változásmenedzsment, projektmenedzsment

2 fő

8.

Menedzsment-képzés:
2. Új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás)

2 fő

9.

Informatikai alapozó képzés

1 fő

10.

Az IPR alkalmazásra, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés

20 fő

11.

Az  IPR alkalmazását támogató, tantestületi, módszertani képzés

20 fő