Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
igazgato@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

Belépés az iskolába, maszkviselés szabályai

Az iskolába belépők számára a kézfertőtlenítés és a közösségi terekben a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az elmúlt napokban, hetekben jelentősen nőtt a COVID-19 kontaktszemélyek és a fertőzésgyanús esetek, fertőzések száma. A járvány elterjedésének megelőzése érdekében a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a közösségi terekben mind az iskola tanulói, mind dolgozói számára 2021. november 15-től kötelező. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2021. 08.25-én kiadott VIII/4541/2021/KOAT iktatószámú, „Védekezés a köznevelési intézményekben” tárgyú miniszteri levele értelmében az Intézkedési terv (4. verzió) továbbra is érvényben van, de egyes ajánlásai jelenleg nem relevánsak. Intézkedési tervünket a miniszteri levélnek megfelelően módosítottuk. Köszönjük az eddigi együttműködést és továbbra is kérjük ezek szíves tudomásul vételét és betartását.

 

Egészségügyi állapotról tájékoztatási kötelezettség

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Koronavírus gyanúja esetén az iskola elkülöníti a tanulót és értesíti a szülőt. A tanuló elkülönítésére a portahelyiség áll rendelkezésre. Ilyen esetben is csak orvosi igazolással látogatható újra az iskola. A koronavírus gyanúja miatt otthon maradt tanuló hiányzása igazolt. Az ilyen tanuló csak orvosi igazolással látogathatja újra az iskolát. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ezt a tájékoztatást az iskola titkárságán Rákóczi iskola 0646532515/ vagy Győri kapui Tagiskola 06308411384 számon teheti meg.

Belépés az iskolába, maszkviselés szabályai

Az iskolába belépők számára a kézfertőtlenítés és a közösségi terekben a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Délutáni foglalkozások rendje

A délutáni foglalkozások szervezhetők, a tanulók szakkörökön, sportkörökön, fejlesztő-, felzárkóztató-, tehetséggondozó és művészeti foglalkozáson, heterogén csoportokban is részt vehetnek.

Visszatérés az iskolába betegség után

Betegség után az iskola tanulói és dolgozói kizárólag egészségesen, orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába.

A hatósági intézkedések

A védőoltás minden 12. életévét betöltött tanuló számára biztosított, emiatt osztályra, csoportra vagy teljes feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint az iskolában csak az 1-6. évfolyamon történik. A fertőzött gyermek felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.