Elérhetőségek

Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

 
3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
46/532-515 46/532-516
igazgato@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Győri Kapui Tagiskola
3534 Miskolc, 
Miklós utca 13.
Titkárság: 30/8411384
Tanári: 30/8411008
Igazgatói: 30/8411354

tagisk@rakoczisuli.hu
e-napló

 

Címlap

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0220

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0218

 

 

Cím: II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Iskola

         II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Győri Kapui Tagiskolája

 Pályázati támogatás: 7990956Ft

Intézményeink két évvel ezelőtt kezdték el a felkészülést a referencia intézményi szerepre, akkor kezdődött a minősítési eljárás a „jó gyakorlatok" feltöltésével, az előminősítési folyamatok megkezdésével. Az előminősítésen megfeleltünk, ezután jogosulttá váltunk arra, hogy benyújtsuk a pályázatainkat „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című témában.

 

A referencia intézmény fogalma:

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

A pályázat célja többek között, hogy az előminősített intézmények felkészüljenek mintaadó pedagógiai gyakorlatuk bemutatására, továbbadására.

 

Célunk:

A projekt megvalósításával célunk, hogy kollégáink és vezetőink felkészültek legyenek a referencia intézmény feladatainak ellátására. Működésünk és Jó gyakorlataink mások számára mintaértékű legyen. Felkészültek legyünk a nevelési-oktatási példaértékű gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. Ennek érdekében kollégáink képzéseken sajátítják el azokat a készségeket, képességet és attitűdöket, amelyek a horizontális és vertikális tudásátadáshoz és tanuláshoz, tapasztalatok átadáshoz,  valamint a szolgáltatói szerepkörhöz nélkülözhetetlenek.